Karamellens grundidé

Föräldrarnas engagemang krävs för att förskolan ska fungera. Alla i föräldragruppen har en funktion att fylla. De timmar som varje familj måste bidra med vägs snabbt upp av den gemenskap och kvalitet denna insats ger.

Ansvarsfördelning i föreningen

Föräldrakooperativet Karamellen har valt att fördela medlemmarnas (föräldrarnas) arbetsuppgifter och ansvar på följande sätt.

En del av medlemmarna ingår i styrelsen. Övriga ingår i Praktiska Gruppen som sköter den löpande praktiska verksamheten såsom underhåll och reparationer.
Både styrelsen och Praktiska Gruppen har regelbundet återkommande möten. Detta är viktigt inte bara för verksamheten som sådan utan också ur social synpunkt. Alla har en uppgift och ett forum för sina åsikter och idéer. Alla medlemmar skall vara beredda på att sitta med i styrelsen.

Föräldrainsatser

Insatstimmar
Föräldrar gör vissa insatstimmar varje termin i förskolan. Antal timmar bestäms på föreningsstämman.

Städning och inköp

Veckostädning sköts av personal. Helgstädningen sköts av föräldrar.  Hur ofta man har städhelg beror på antalet medlemsfamiljer, ca 2-3 helger per familj och termin.

Akuta föräldrainsatser
Vi använder oss av ett s.k joursystem där alla familjer ingår i ett schema. Den dagen man har jour, måste jourföräldern vara beredd att arbeta i förskolan de timmar som behövs den dagen. Jourföräldern ringer själv till förskolan samma morgon och undersöker om behov finnes.

Allmänna städdagar
Två gånger per termin träffas medlemsfamiljerna för en större gemensan städinsats. Städledare samt tidpunkter utses på ordinarie föreningsstämma. På dessa städdagar hjälps alla familjer åt (minst en representant per familj) att hålla förskolan i gott skick.

Fester och happenings
Styrelsen i samråd med föräldrar ordnar  fester och happenings för både stora och små Karameller.  Karamellen har också ett traditionellt luciafirande och en sommarfest .

Drop-in fika
Personal och barn bjuder in föräldrar på ”drop-in” fika, ett par gånger per år.