Den pedagogiska verksamheten

Det viktigaste för oss på Karamellen är att barnen ska trivas, ha roligt och utvecklas. Verksamheten bygger på varje enskilt barns förutsättningar med respekt för varje barns personlighet.

P1010925

 

Den pedagogiska verksamheten följer Läroplan för förskolan Lpfö 18 som är grundstommen i verksamheten. Varje barn har en egen pärm där barnets lärprocess dokumenteras. Det är ett sätt för barn och föräldrar att kunna se och samtala kring sitt eget lärande samt ett sätt för pedagogerna att utvärdera vår egen verksamhet.

För att tillvarata barnens intressen arbetar vi mycket med att erbjuda en god lärmiljö för våra barn. Allt har sin grund i Läroplan för förskolan och vi är lyhörda för varje enskilt barns behov av stöd i sitt lärande.

 

 

Vi vistas mycket ute i naturen och upptäcker och utforskar den fina omgivningen som finns runt vår Förskola. Vi har en utpräglad hälsosyn och vill ge barnen positiva upplevelser där rörelse, gymnastik och mycket utevistelse löper som en röd tråd genom verksamheten under veckan.Vi får mycket positiva upplevelser genom musik, rytmik, teater, bild och form. Att få skapa i atelje´n erbjuds naturligtvis alla barn. Maten är en pedagogisk del som vi lägger stor vikt vid. Bra råvaror och hemmagjord mat är viktigt för oss. Barnen ska känna sig delaktiga i matens tillagning samt få positiva matupplevelser.

 

Så här ser en dag på Karamellen ut:

  • De barn som ska äta frukost erbjuds ett lugnt mottagande på morgonen med fokus på att starta dagen mjukt. Vi har en sagostund kl 7.45 där alla barn samlas med en pedagog och lyssnar på
    morgonens saga samtidigt som frukosten dukas fram.
  • Efter frukost är det lek fram till kl 9.30 då vi har samling.
  • Efter samlingen är det någon form av styrd aktivitet av skiftande slag beroende på veckodag;
    Det kan vara att vi arbetar gruppvis med vårt Tema som utgår från våra strävansmål i Lpfö18,  vi  kanske har gymnastik, musik,  går på utflykt eller skapar i  vår ateljé.
  • Kl. 11.30 äter vi lunch och därefter är det vila med fokus på att alla barnen ska erbjudas någon form av lugn och ro.
  • Efter avslutade vilor så kan det precis som på förmiddagen vara någon form av planerad aktivitet inomhus eller utomhus. Eller fri lek för den som önskar det.
  • Mellanmål serveras kl. 15 och efter avslutat mellanmål brukar det bli ytterligare en stunds utelek allteftersom barnen blir hämtade från förskolan.

 

Läs mer om förskolan och Hemmet