Förskolan och hemmet

Kontakten mellan föräldrar och personal sker vid hämtning och lämning, vid föräldramöten, föräldrasamtal, enkäter, via Karamellens egen blogg, samt vid sammankomster utanför förskolan.
Inskolningssamtal
I samband med inskolningen genomför personalen ett samtal med föräldrarna för att lära känna barnet. Där får man också information om hur inskolningen går till.

Pedagogiska samtal
Pedagogiska samtal med föräldrarna kring barnens lärprocesser erbjuds varje termin. Fokus under detta samtal är barnets göranden och intressen.
Tillsammans gör man en uppföljning av vad som hänt sen sist, man samtalar kring
nuläget med beskrivning av utvecklingsområden och man tittar på
vilka insatser som behövs för att anpassa verksamheten till barnet
Personalen kontaktar föräldrar för bokning av tidpunkt för föräldrasamtal. Detta är ett enskilt samtal mellan föräldrar och personal.

Föräldramöten
Personalen kallar till föräldramöten som hålls minst en gång per termin. Föräldramöten är forum för information från personalen om verksamheten, information om arbetssätt, förhållningssätt, planering och aktiviteter mm. Här ges också möjlighet för föräldrarna att ställa frågor kring verksamheten.

Sekretess och personlig integritet

Vi håller starkt på alla familjers (och barns) rätt till integritet. Det är inte allt som man bör prata fritt om (sekretesslagen). Alla föräldrar skall underteckna en förbindelse rörande tystnadsplikt.
Alla medlemmar samt anställda ska också uppvisa ett registerutdrag från brottsregistret.